Ceník poskytovaných služeb

1. Denzitometrie – vyšetření osteoporosy - samoplátce 1.000,- Kč
2. Lékařská zpráva, která není součástí léčebné péče (na vyžádání) 250,- Kč
3. Vyšetření a léčba pacienta, který není pojištěncem smluvních pojišťoven
(pacient hradí přístup k lékaři, pomocná vyšetření, zdravotní výkon a použité léčivo)
Odborné lékařské vyšetření
Nitrokloubní injekce s aplikací léčiva


od 1.000,- Kč
250,- Kč
4. Fyzikální léčba: RÁZOVÁ VLNA (není hrazeno ze zdravotního pojištění)
Ošetření jedné krajiny přístrojem BTL -5000 SWT POWER
Balíček 3 sezení ošetření rázové vlnou
Balíček 3 sezení ošetření rázové vlnou pro seniory nad 65 let věku

500,- Kč
1.200,- Kč
1.100,- Kč
5. Doplatek za léčivo k nitrokloubní aplikaci, aplikaci do měkkých tkání
(hradí se rozdíl ceny mezi úhradou pojišťovny a nákupní cenou léčiva)
20,- až 60,- Kč
6. Aplikace kolagenních injekci do měkkých tkání a kloubů
Preparát GUNA MD - 1 aplikace

200,- Kč


Kontaktní informace

Ambulance
Poštovní 155/14, 702 00  Ostrava (mapa)
Telefon: 595 136 983, 732 781 876
E-mail: ambulance@revmaostrava.cz

Denzitometrie objednávky
Telefon: 605 99 44 74
E-mail: denzitometrie@revmaostrava.cz